Home

  • Ջրվեժի արգելոց

    November 10, 2019 by

    Բարև ձեզ ես նարեն եմ ։ Մենք գնացել էինք Ջրվեժի արգելոց։ Մենք հիացած էինք բնությամբ։ Այնտեղ կար մի շատ գեղեցիկ լճակ,իսկ շրջապատը զարդարված էր գույնզգույն տերևներով։Մենք տերևներից ստացանք գեղեցիկ պատկերներ։ Հավաքեցինք կոներ ու լավ տրամադրությամբ ետ վերադարձանք։

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started